my
Wybierz interesującą Cię galerię:

Wokół uzdrowisk - Iwonicz - Rymanów
wycieczka "Wokół Uzdrowisk Beskidzkich"(część II) - na trasie: Iwonicz (zabytkowy most, park i pałac
Załuskich) - las Grabiński - ramię Winiarskiej (529 m) na punkt widokowy - Iwonicz Zdrój - centrum uzdrowiska - "Bełkotka" - "Gierkówka" - Uhliska (611
m) - Przymiarki (punkt widokowy) - Rymanów Zdrój.
Data wycieczki: 2018-04-29
Autor zdjęć: Gabriel Ziewiec
Przewodnik: Marek Hallada

Zobacz więcej: Beskid Niski, KTG (Klub Turystyki Górskiej), Ziewiec Gabriel, Hallada Marek, 2018